• Home

Alles wat je wilt weten over doping, voor wie is het? en wat heb ik er aan? je lees je hier!

Doping is een zeer bekende term in de sportwereld. Het heeft een zeer negatieve lading en er komen steeds meer doping gevallen aan het licht. Het is goed om te weten wat doping nu precies is en wanneer een specifieke stof onder het kopje doping valt. Het is goed om op een natuurlijke manier je lichaam een boost te geven om zo meer prestaties te leveren. Door te kijken naar de verschillende mogelijkheden is het ook mogelijk om te zien hoe je een mooi, sterk en gezond lichaam kunt krijgen zonder ook daadwerkelijk doping in te nemen. Laten we beginnen met het definiëren van doping. Op die manier is het namelijk mogelijk om precies te weten wat doping is en wat de term doping betekent. En zijn het nu stimulerende middelen of gaat het hier ook daadwerkelijk om verboden stoffen welke op de dopinglijst staan?

Door de verschillende termen goed te kennen en ook de werking van de stoffen is het snel mogelijk om te weten of het wel of niet om doping gaat. Doping wielrennen Armstrong is natuurlijk een zeer bekend voorval van de laatste jaren. Contador doping is een verwante term als we het hier over hebben en natuurlijk ook  het wielrennen en de Tour de France op zichzelf. Epo is ook een bekende term als het gaat om doping. We bespreken graag de geschiedenis doping met je en ook de soorten doping om natuurlijk de definitie doping niet te vergeten. Ook is het goed om te weten wat doet doping en wat zijn de mogelijkheden om doping kopen mogelijk te maken. Is het daarnaast ook een goede discussie om doping in de sport toestaan? Of is het niet zo dat doping in de sport moet kunnen. Doping wel of niet in de sport is natuurlijk al een jarenlange discussie. Het is echter goed om een aantal basiszaken door te nemen, voordat we ons in deze discussie en het betoog doping gaan mengen.

 

Hardloper met voorsprong door doping

 

Het omschrijven van doping is niet zo heel erg moeilijk. Doping zijn middelen, stoffen en methodes welke niet zijn toegestaan door het Wereld Anti Doping Agentschap (het WADA) en eigenlijk zelfs door hun verboden zijn. Het is dus zo, dat het hier niet alleen om stoffen en middelen gaat, maar ook om methodes waarbij specifieke mixen stoffen en middelen of specifieke manieren om ze toe te dienen worden uitgevoerd.  Doping komt voornamelijk voor in het bloed met een injectie of via pillen.

De meer officiële uitleg van doping is het overtreden van een specifiek doping reglement. Het gaat hierbij om de aanwezigheid van stoffen welke verboden zijn (of methoden welke verboden zijn). Ook een poging om verboden stoffen of methoden te gebruiken en toe te passen is verboden. Daarnaast kan een gebrekkige medewerking ook een probleem worden voor de sporter.  Daarnaast gaat het nog om de where-abouts fouten,  pogingen om iemand te manipuleren, het bezit van doping middelen, het proberen om ze te verhandelen,  ook het toedienen is strafbaar. Medeplichtigheid is ook strafbaar. Het is goed om te weten dat valide sporters een verbod hebben op boosting.

De exacte definitie van doping is door het WADA (het Wereld anti doping agentchap) opgesteld. Het is een internationale organisatie tegen doping. Ze maken ieder jaar opnieuw een dopinglijst. De lijsten zijn er al sinds 2003. Er waren altijd al meerdere en verschillende dopinglijsten, maar deze zijn nu samengevoegd in een internationale dopinglijst. Hierdoor ontstaat er natuurlijk meer overzicht.

Het is natuurlijk goed dat er een orgaan is in de hele wereld welke een complete lijst maakt met verboden stoffen, middelen en samenstellingen. Ook veel gebruikte toegestane geneesmiddelen worden hier trouwens in opgenomen. Ieder jaar worden deze lijsten verspreidt en aangeboden aan sportartsen, topsporters en ook aan sportbonden en anderen welke hier interesse in hebben.

Inhoudstafel

Wanneer wordt een stof op de dopinglijst opgenomen?

pillen tabletten en injecties met anabole

Er zijn een aantal criteria welke van belang zijn om te bepalen of het om een verboden stof gaat of een stof welke op de dopinglijst zou moeten komen.  In de eerste plaats gaat het natuurlijk om een stof welke prestatie bevorderend is. Daarnaast kan het ook om een stof gaan welke (mogelijk) schadelijk is voor de gezondheid. Ook kan het een stof zijn welke in strijd is met de spirit van het sporten. Iets waar men natuurlijk ook rekening mee moet houden. Het laatste begrip (spirit van het sporten) baseert zich op de Olympische gedachte. Het gaat hierbij om ethiek, eerlijk, fair play en ook om de gezondheid en de mogelijkheid om zonder hulpmiddelen uitmuntend te kunnen presteren.  Ook gaat het om de vreugde en het plezier van het sporten, teamwork, dedicatie en toewijding, respect voor de sportregels en ook voor de wetten in de wereld, moed, respect voor jezelf en ook voor je medespelers en sportdeelnemers, moed, solidariteit en gemeenschap. Het gaat om een hele reeks van begrippen. Uiteindelijk gaat het om de puurheid van de sport en de spelers.

Welke doping stoffen en doping methoden komen op de dopinglijst 2016 voor?
De middelen welke op de dopinglijsten staan en ook de doping methoden kunnen vaak in de geneeskunde gemakkelijk toegepast worden. Bloeddoping (extra dosis bloed nemen) is bijvoorbeeld verboden, maar bij het verliezen van veel bloed zeer noodzakelijk. Ook wordt er vaak testosteron ( het mannelijke geslachtshormoon) gebruikt als een vorm van doping. Het stimuleert het lichaam op een positieve manier. De bijwerkingen kunnen echter schadelijk zijn voor het lichaam. Het is een spierversterkende doping, naast tal van andere goede eigenschappen ten faveure van de sporter.

Soms lijkt de indeling van de dopinglijst minder logisch. Zo zijn de indelingen van de groepen van hormonen, steroïden en andere stoffen soms niet even logisch. Het echter uit een historisch oogpunt in specifieke groepen ingedeeld.

Zijn voedingssupplementen ook doping?

voedingssupplementenVoedingssupplementen zijn onder andere vitamines, mineralen, eiwitpreparaten en andere mixen van gezonde stoffen. In de dopinglijst Nederland komen ze niet voor. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen. Zo kan de stof methylhexanamine niet gebruikt worden. Soms is deze stof in het buitenland wel te verkrijgen als een voedingssupplement.

Het is soms wel mogelijk dat een voedingssupplement vervuild of verontreinigd is met een doping. Het kan is daarom ook zo dat er bij de productie van voedingssupplementen strenge eisen gesteld worden aan het maken van de voedingssupplementen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat je onbewust doping aan het kopen bent. Het is daarom al snel de vraag of een sporter nog wel gebruik kan maken van een supplement.

Het is belangrijk voor een sporter om goed op te letten wat er allemaal in de voedingssupplementen zit en of het wel of niet op de dopinglijst voorkomt. Je kunt hiervoor kijken naar de eisen van de Nederlands Zekerheidssysteem voedingssupplementen topsport (ook wel het NZVT). Natuurlijk kun je ook kijken op de eerder genoemde WADA (het wereld antidoping agentschap).

Welke verschillende categorieën dopingproducten zijn er ?

De verboden stoffen op de dopinglijst zijn onder andere:

Niet erkende stoffen
•    Anabole middelen
•    Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen
•    Bèta-2 agonisten
•    Hormoon- en metabole modulatoren
•    Diuretica en andere maskerende middelen

Verboden methoden
•    Genetische doping
•    Bloedmanipulaties
•    Chemische en ook de fysieke manipulatie

De stoffen die binnen het wedstrijdverband verboden zijn
•    Cannabinoïden
•    Stimulantia
•    Narcotica
•    Glucocorticoïden

De stoffen die verboden zijn in specifieke sporten
•    Alcohol
•    Bèta blokkers

Waarom is er een verschil tussen buiten en binnen wedstrijdverband bij het gebruiken van sportprestatie verhogende middelen?

De indeling is gemaakt op basis van binnen en buiten wedstrijdverband op basis van een historische indeling. Het verschil is gemaakt op basis van de inschatting of het de wedstrijd wel of niet sterk zou beïnvloeden. Een oneerlijk voordeel is hierbij eigenlijk de maatstaf geweest.
De geschiedenis van de doping

Eigenlijk is het gebruik van de prestatie verhogende middelen al zo oud als de tijd van het sporten. Sporters willen altijd en graag winnen en hier hebben ze soms ook daadwerkelijk alles voor over. Het is dus een begrip wat we al vele jaren kennen.

Er zijn volop bekende affaires geweest rondom het begrip doping. De eerst en de laatste dopinggebruiker is er natuurlijk nog altijd niet geweest.  Er zijn immers zoveel mensen en gebruikers van doping geweest.  In het jaar 1998 was het begrip doping regelmatig in het nieuws. Er werden toen ook wereldwijd volop maatregelen getroffen om het gebruik en misbruik van doping tegen te gaan. Het oprichten van het WADA was een van de eerste stappen om de doping te bestrijden binnen de sportwereld.

 

Waar komt doping voor?

Eigenlijk komt doping in vele verschillende sporten voor. Het doel van de doping kan hierdoor erg divers zijn. Er is bijvoorbeeld spierversterkende doping, je kunt epo kopen, anabolen kopen, doping pillen kopen en tal van andere soorten doping kopen. Er zijn verschillende soorten doping waar je gebruik van kunt maken. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om dit online te doen.

Doping bestellen hoeft daarom niet moeilijk te zijn. Doping is nog steeds te koop. Natuurlijk is het wel een persoonlijke afweging of het de moeit waard is en of je hier gebruik van wilt makeng. Het is een persoonlijk vraagstuk waar je alleen zelf een antwoord op kunt geven. Kijk op de anabole lijst en lees ook de bijwerkingen van het gebruik van de verschillende soorten  om zo een goed beeld te krijgen van wat er nu daadwerkelijk wel en niet mogelijk is wanneer je ervoor kiest om een specifieke soort doping te gaan gebruiken. We weten zeker, dat je tot een goede en ook zeer verstandige beslissing komt om je sportprestaties wel of niet te gaan verbeteren.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments